Ceník

Ceník výkonů

nehrazených za zdravotního pojištění,

dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictvíČR č. 467.

 • Posudek o zdravotní způsobilosti na zotavovací  akce 100,- Kč
 • Posudek  k řízení motorových vozidel (autoškola) 300,- Kč 
 • Přihláška – MŠ, SŠ, VŠ                                                            100,- Kč
 • Managment očkování                                                            200,- Kč
 • Duplikát očkovacího průkazu                                               100,- Kč
 • Zdravotní průkaz, vydání                                                        200,- Kč
 • Zpráva o úrazu pro pojišťovnu                                              150,- Kč
 • Potvrzení o zdravotním stavu pro cizinu                                300,- Kč
 • Výpis ze zdrav. dokumentace                                                   100,- Kč
 • Nastřelení náušnic                                                                      600,- Kč
 • Aplikace náušnic                                                                        400,- Kč

          

Veškerá potvrzení se vystavují do týdne!!!